Tommi Nurmi

Tommi Nurmi on opettaja ja sertifioitu Apple Professional Learning Specialist sekä Apple Distinguished Educator, joka toimi päätoimisestisesti luokanopettajana Hollihaan koululla Kokkolassa. Tommin erityisosaamisalue on teknologian hyödyntäminen laajempien monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa, toteuttamisessa sekä arvioinnissa. Hänellä on myös erityistä osaamista iPadin hyödyntämisestä musiikin opetuksessa. 

Tommilla on laajasti kokemusta ja näkemystä 1:1 -oppimisen eduista ja hyödyntämisestä eri oppiaineissa. Tommi on kouluttanut paljon opetusalan henkilöstöä ja hän voi kouluttaa sekä suomen että englannin kielellä.

Asuinkunta: Kokkola 

Kielet:  Suomi, englanti

Tehtävä: Opettaja

Erityisvahvuus alueet: 1:1 oppiminen (iPad), ala-koulu, yläkoulu, varhaiskasvatus, eriyttäminen,  oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen opetusteknologiaa hyödyntäen,  iPad musiikin opetuksessa, digitaaliset oppimisympäristöt

Sertifikaatit: APLS, ADE 2015

Koulu: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius