Ari Mäkinen

Ari Mäkinen on luokanopettaja ja sertifioitu Apple Professional Learning Specialist joka toimii päätoimisesti koulunjohtajana ja luokanopettajana Alakylän koululla Kittilässä. Arin erityisosaamisalue on teknologian hyödyntäminen monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa, toteuttamisessa sekä arvioinnissa. Hänellä on myös erityistä osaamista iPadin hyödyntämisestä musiikin opetuksessa. 

Arilla on laajasti kokemusta ja näkemystä 1:1 -oppimisen eduista ja hyödyntämisestä eri oppiaineissa. Ari on kouluttanut opetusalan henkilöstöä ja hän voi kouluttaa sekä suomen että englannin kielellä.

Asuinkunta: Kittilä

Kielet:  Suomi, englanti

Tehtävä: Luokanopettaja, koulunjohtaja

Erityisvahvuus alueet: 1:1 oppiminen (iPad), alakoulu, eriyttäminen,  oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen opetusteknologiaa hyödyntäen,  iPad musiikin opetuksessa (iRig), Schoolwork -oppimisalustan käyttö alakoulussa, GreenScreen

Sertifikaatit: APLS

Koulu: Alakylän koulu, Kittilä